HVORFOR DIN GRUPPETRENING IKKE ER SOM CROSSFIT

Ved flere anledninger kommer det folk til oss, eller meg privat og vi snakker om deres helse og trening. De vil gjerne fortell meg om sin treningen og det skjer noen ganger at de forteller meg ting som;  "Vi trener også sånn CrossFit, sånn sirkel trening"  "Vi kjører HIIT på...